INFO FÖR AKTIVA

INFO TILL AKTIVA OCH COACHER

De aktiva som är behöriga och har tävlingstillstånd för vintern 2021 kan anmäla sig till ISM, och har rätt att starta, utöver det ingen begränsning av deltagarantalet

Inga efteranmälningar kommer att accepteras. Detta gäller utan undantag.

Uppvärmningsarenan är tillgänglig både innan och efter tävling för aktiv och tränare. Skulle det under någon tid vara för många i uppvärmningshallen kommer funktionärer be tränare att lämna hallen för att ge företrädde för aktiva.

Calling är i uppvärmningsarenan för aktiva och coacher, därefter gemensam ingång till tävlingsarenan och utgång efter avslutad gren.

I teknikgrenar tillåts högst 16 deltagare samtidigt. Om fler än 16 anmäler sig delas startfältet upp i två pooler. Deltagarna kommer att seedas in i A- resp. B-pool snarast efter anmälningstidens utgång, och tilldelas separata tider för avprickning, uppvärmning och tävling. B-poolens aktiva får enbart vara i hallen medan B-poolen pågår. A-poolens aktiva får enbart vara i hallen medan A-poolen pågår. Eventuella återbud till teknikgrenar bör meddelas i god tid, eftersom ett återbud kan innebära att B-poolen stryks.

I teknikgrenar med fler än 8 deltagare kommer de aktiva att delas upp i två grupper som, medan de väntar på sin tur, enbart får vara på den sida av ansatsbana/höjdbädd/kastring de blir placerade på. Området runt teknikgrenarna möbleras med 8 stolar på varje sida. Stolarna placeras med ca 2 meters avstånd.

TECHNICAL RULE 5 ”SKOREGELN” alla skor ska kontrolleras vid Calling. Fyll i blanketten ”Athlete Shoe Declaration Form” och lämna vid nummerlappsutdelningen. Har du glömt fylla i eller ta med finns det tomma ex vid nummerlappsutdelningen. Alla skor som misstänks ha för tjock sula kommer kontrollmätas.

INFO TILL AKTIVA OCH COACHER

De aktiva som är behöriga och har tävlingstillstånd för vintern 2021 kan anmäla sig till ISM, och har rätt att starta, utöver det ingen begränsning av deltagarantalet

Inga efteranmälningar kommer att accepteras. Detta gäller utan undantag.

Uppvärmningsarenan är tillgänglig både innan och efter tävling för aktiv och tränare. Skulle det under någon tid vara för många i uppvärmningshallen kommer funktionärer be tränare att lämna hallen för att ge företrädde för aktiva.

Calling är i uppvärmningsarenan för aktiva och coacher, därefter gemensam ingång till tävlingsarenan och utgång efter avslutad gren.

I teknikgrenar tillåts högst 16 deltagare samtidigt. Om fler än 16 anmäler sig delas startfältet upp i två pooler. Deltagarna kommer att seedas in i A- resp. B-pool snarast efter anmälningstidens utgång, och tilldelas separata tider för avprickning, uppvärmning och tävling. B-poolens aktiva får enbart vara i hallen medan B-poolen pågår. A-poolens aktiva får enbart vara i hallen medan A-poolen pågår. Eventuella återbud till teknikgrenar bör meddelas i god tid, eftersom ett återbud kan innebära att B-poolen stryks.

I teknikgrenar med fler än 8 deltagare kommer de aktiva att delas upp i två grupper som, medan de väntar på sin tur, enbart får vara på den sida av ansatsbana/höjdbädd/kastring de blir placerade på. Området runt teknikgrenarna möbleras med 8 stolar på varje sida. Stolarna placeras med ca 2 meters avstånd.

TECHNICAL RULE 5 ”SKOREGELN” alla skor ska kontrolleras vid Calling. Fyll i blanketten ”Athlete Shoe Declaration Form” och lämna vid nummerlappsutdelningen. Har du glömt fylla i eller ta med finns det tomma ex vid nummerlappsutdelningen. Alla skor som misstänks ha för tjock sula kommer kontrollmätas.

Klicka på länken nedan för att ladda ner blanketten ”Athlete Shoe Declaration Form”

ARRANGERAS AV

I SAMARBETE MED

CENTRALA SPONSORER

LOKALA SPONSORER