COVID-19 REGLER

RESTRIKTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Vi ber alla föreningar att tänka på och följa de restriktioner och rekommendationer som gäller från myndigheterna.

Detta innefattar resa, boende, måltider och övrigt umgänge utanför arenan.

ARRANGERAS AV

I SAMARBETE MED

CENTRALA SPONSORER

LOKALA SPONSORER