ANMÄLAN

Innan du klickar på anmälningslänken ta del av informationen nedan som berör vem som får tävla under rådande COVID-19 restriktioner.

Inga efteranmälningar kommer att tillåtas.

Vilka får tävla?

Minst ett av nedan två kriterier ska vara uppfyllda:

  1. Uppnått resultatnivån ”nationell elit, 20 år” (se resultatgränser i tabellen nedan) under 2019 eller 2020.
  2. Placerat sig bland de åtta främsta på Friidrotts-SM, ISM eller SM i mångkamp inomhus eller utomhus 2020.

Not 1: Aktiva som uppfyller något av kriterierna ovan får tävla även i andra grenar.

Möjlighet till dispens
Om en aktiv inte uppfyller kriterierna för tävlande men bedöms ha chans på en topp-5-placering på SM-tävling för seniorer kan dispens utfärdas. Detta sker i samråd med sportchef, förbundskapten och ansvarig för prestationscentrum i respektive grengrupp.

Ansökan om dispens ska göras minst en vecka före den aktives första tävling via en kontakt med dejan.mirkovic@friidrott.se

ARRANGERAS AV

I SAMARBETE MED

CENTRALA SPONSORER

LOKALA SPONSORER